יוני ב15, 2020

על העוצמה שבלהיות נדיבים ממש ממש בקטנה